Textus: Máté ev. 17:1-9.  Jézus sajátos kapcsolata Övéivel

Jézus megmutatja magát az Ő dicsőségében, feltárja magát övéi előtt, megmutatja fényét: „maga mellé vette őket”.

 Ez egy sajátos kapcsolat: a tanítómester és a tanítványok között. Lélektani kutatások igazolják, hogy a tapasztalt emberek példa követése a legeredményesebb tanítás. Az életünkben, kapcsolatainkban, beszélgetéseinkben az „itt és most” átélése nagyon fontos. Legyen valaki, akinek én fontos vagyok, aki rám figyel, meghallgat.

Ki teszi ránk a legnagyobb hatást? Az, aki valamit megmutat magából, aki megteremti az intimitás légkörét, és érzelmileg is elérhető, nem csak agyilag.

Jézus bátorítja Övéit: „ ne féljetek!” – mert megijedtek az intimitás légkörétől. A meghitt kapcsolat létrejöttének útja az intimitás, a tisztelet, a megbecsülés légköre. „Megérintette őket”, mert szükségük volt rá félelmükben, bizonytalanságukban, majd megbízta őket, meghagyta nekik, megparancsolta, hogy szeressék egymást.

Ez a mi nagy lehetőségünk is, hogy keressük meg, találjuk meg kapaszkodónkat Jézusban, és miután ez meg van, adhatunk mi is másoknak kapaszkodási lehetőséget, lehetünk mi is mások számára szerető testvérek.

(írta: dr. Révész Jánosné lelkész, misszióvezető)