TÖBB, MINT 35 ÉVES A TLG

Múltunk:

1984 szeptember 1-én szólalt meg először a mondat:
– Halló, áldás békesség! Itt a Református Telefon-lelkigondozás.
– Isten áldja meg önöket, hogy hozzá kezdtek ehhez! Csak azért telefonálok, hogy elmondjam, imádkozunk a szolgálatukért!
Egy a legelső hívások közül – aminek azért nagy előzménye volt. Ma, túl a Telefon-lelkigondozásban három évtized alatt lezajlott több mint huszonötezer beszélgetésen jó emlékezni rá.
Magyarország statisztikái a hetvenes-nyolcvanas években olyan sötétek voltak, ami az öngyilkosságok számát illeti, hogy a legfontosabbakat nem is hozták nyilvánosságra – például azt, hogy nem csak a felnőttek, de a 14 éven aluli öngyilkosságok terén is világelsők vagyunk. Nagyon fájt ez mindenkinek, aki szerette az országot. Hát még, amikor rádiós szórakoztató műsorban azt kellett hallani, hogy emberek legféltettebb titkaikkal, súlyos lelki problémáikkal egy poénokra vadászó show-man segítségét kérik, mert alig van más fórum, ahova ilyesmikkel fordulhatnának….
Így határoztuk el, hogy megpróbálunk egy telefonvonalat keríteni, ahol beszélni lehet hitbeli, lelkiismereti, emberi, családi problémákról arra szakmailag is felkészült hívő emberekkel. Jómagam elutaztam Németországba és Angliába, hogy tanulmányozzam az ott már évtizedek óta működő ilyen szolgálatokat, és elhoztam képzési anyagaikat, amiket aztán a magyar viszonyokra alkalmaztunk.

Harminc éves a TLG
Huszonöt éves a TLG
Fekete Ágnes, Református félóra

SEGÍTŐ HANG TELEFONON ÉS A VILÁGHÁLÓN

Jelenünk:

Rólunk

INTERNETES LELKIGONDOZÁS

Az Internetes lelki gondozásnak jól dokumentált háttere van, tudományos szinten végzik, és többéves múltra tekint vissza

Kialakulása

1996. november 22-23-án, Frankfurtban került megrendezésre az I. Európai Keresztyén Internet Konferencia, több európai ország egyházainak részvételével. (Németország, Ausztria, Svájc, Nagy-Britannia, Hollandia, Dánia, Svédország, Finnország, Magyarország .) A konferencián részt vett a világ legelső internetes lelkigondozó hálózatát létrehozó Jakob-Vetsch-Talmann svájci lelkész, aki a „Lelkigondozás az Interneten keresztül” című munkacsoportot vezette, és egy informatikus Stefan K.G. Kegglin, akinek nevéhez fűződik még. Ez az ökumenikus szolgálat 1995. szeptemberben kezdte meg működését a virtuális világban.
Célkitűzéseik szerint: az Internet felhasználóknak virtuális vándorútjuk során pihenőhelyekre van szükségük. A szolgálat alapmotivációja: a keresztyén hitből fakadó önzetlen segítségnyújtás. A munkát kezdetben komoly szakmai és lelki gondozói tapasztalatokkal rendelkező, elismert lelkipásztorok látták el, akik a szolgálatot önszántukból, ellenszolgáltatás nélkül látták el. Később a munkatársak köre bővült és pszichológusok is csatlakoztak hozzájuk. A lelki gondozói hálózat fokozatos fejlődésen ment keresztül:

1996. májusban megnyílt a „Parróchia Internet”- az olasz nyelvű felhasználók számára; 1997. márciusban útjára indult a dán nyelvű lelki gondozás is;
1997. szeptemberben angol nyelven vélt hozzáférhetővé;
1997. októberben a magyar felhasználók előtt;
1998-ban a holland nyelvű, amivel párhuzamosan a gyászolók felé irányuló lelki gondozás is;

A szolgálat mára „hét nyelven beszél”, a világban hét különböző nyelven vehető igénybe. Az Internetes lelki gondozás mellett, útjára indult az SMS- lelki gondozás, a „levelező- lelki gondozás”(email) formája, és a chat forma is.

Az Interneten megjelenő egyházak kezdeti fokán ún. bemutatkozó oldalak összeállítása volt a gyakorlat, ami a puszta megjelenésre korlátozódott, feltüntetve sok hasznos információt. Továbbá a különböző szövegek közzététele, a jelentősebb konferenciák megörökítése, a honlapokban lényeges tartalom-szolgáltatás. Jó ez, hisz a böngészők számára lehetőséget nyújt nemcsak profán oldalakkal való találkozásra, hanem akár magával a szentírással is, valamint a lelkipásztorok írásaival is.
Az Internetes lelki-gondozás esetében a „munkaközeg” sajátosságai alatt, elsősorban nem is annyira a számítógépes vonatkozású ismeretekre kell gondolnunk, hanem olyan komplex jelenségekre, amelyek átívelnek a teológia, az informatika, a szociológia, és a pszichológia területein. Az összetett látásmód nélkülözhetetlen, mára olyan összefoglaló meghatározássá fejlődött, amely különböző szolgálati területek összességét foglalja magában. Ezek felosztását így lehet csoportosítani:

A kommunikációs körökre osztott, bizonyos „átfutási idővel” működő (pl. email) segítségnyújtás.
A valós idejű segítő kapcsolat: chat kliens, internet telefon= skype, ahol minden „élesben” történik.
Az 1-2. kombinációjaként, egyfajta 3. -ként foghatjuk fel az SMS/MMS lelki gondozást, mi szintén kommunikációs körökre oszlik, mégis valós idejű segítségnyújtásra képes.

Valamennyi „virtuális” lelki gondozási forma specifikus felkészülést igényel, és más-és más kihívások elé állítja a lelki gondozókat. A cybertérnek vannak általános törvényszerűségei, amelyek a virtuális lelki gondozás valamennyi típusára egyaránt érvényesek, bár az egyes területek eltérő felkészülést és beállítottságot igényelnek.
Egyfelől olyan új távlatokat nyit meg az ember számára, ami korábban el volt zárva a hétköznapi ember elől,
másfelől az ember egyfajta „lelkesedéssel”, „rácsodálkozással” fogadja a sok információt, éppen ezért hosszú ideig képes a képernyő előtt tartani a figyelem teljes kapacitásával.
A virtuális világ sajátos közeget nyújt a lelki gondozás számára. Alapjaiban eltér hétköznapi életünktől, ennek következtében sok szabály is másképp működik, mint megszoktuk. A „Háló” rabul is ejtheti foglyait, éppen ezért fontos, az egészséges egyensúly érdekében, egy egészséges valós háttér, megfelelő kapcsolatrendszerekkel, és egzisztenciális feltételekkel. Statisztikák igazolják, hogy az internetes lelki gondozásoknak már a kezdetektől fogva sok munkájuk van ebben a kontextusban.
A Magyarországi Református Egyházban a Missziói Központhoz (RMK) tartozó skype-os (internet-telefon) lelki-gondozás gyakorlatilag 2010. augusztus 1-től indul el. Két képzésben résztvevő, hívő, önkéntes munkatársak az élet különböző területén dolgozók közül kerültek ki. A kiképzés hátterét a RMK és a Dunamelléki Református Egyházkerülethez tartozó Gyökössy Intézet biztosította.
Kiképzők: Tóth János református lelkész-igazgató, családterapeuta, szupervízor és Dr. Révész Jánosné missziós lelkész, szupervízor végezte. A munkatársak képzése folyamatos, az újonnan jelentkezők számára is.

Szolgálatunk négy fő probléma-csoportra koncentrálódik, ahol jelen kívánunk lenni a hozzánk fordulók számára:

Keresztyén missziói direktívák értelmében, felelősséggel tartozunk, hogy a sokszor, a másképpen, más eszközzel el nem ért emberek érdekében effektív segítséget nyújtsunk, hogy a „virtuális életközegben,” az azt felhasználók valóságos segítséget élhessenek meg. A keresztyén ember segítőkezet nyújt felebarátjának, ezzel is vallást tesz Krisztusról.

„Cselekedjünk jót mindenekkel..” (Gal. 6:10.)

Elérhetőségünk: SKYPE azonosító: lelkigondozas1
„Ti is azért legyetek készek?” LK. 12:40. „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt.. „Mt.10: 32.

MUNKÁNK

A LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE

Meghallgatni annyi, mint simogatni. De ez a simogatás fájdalmas is lehet, mert fájdalmas múltba veti vissza a hívót.

A LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE
LESZ-el szövetséges tagszolgálatként működik. (www.lesz.hu)

ÖSSZEGEZVE

VELÜNK LEHET BESZÉLNI

Elérhetőségünk

TELEFON-LELKIGONDOZÁS

MRSZ Alapítvány, 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Postacím: 1151. Budapest, Alag utca 3. Telefon: +36-1-271-0498.